Sabtu, 21 September 2013

(30) Bumi Sebagai Sfera (Earth As A Sphere)

Bumi Sebagai Sfera (Earth As A Sphere)
Tag | Longitudes  [   x° T   or   y°B  ] U-Utara S-Selatan T-Timur B-Barat | meridian | Greenwich | Latitudes  [   x°U   or   y°S  ] | latitude selari | Khatulistiwa | PERBEZAAN ANTARA DUA LOGITUDE ATAUPUN LATITUDE,  Difference between longitudes or latitudes | Diameter of the earth,  Diameter of the parallel of latitude | Distance on the surface of the earth \ Jarak di permukaan bumi | meridian | equator | Shortest distance  ( distance along a great circle) | knot  = unit of speed  Þ    nautical mile  = unit of distance | jarak terpendek atas permukaan bumi | knot unit kelajuan | batu nautika unit jarak | Soalan penyelesaian masalah | rumus masa jarak |

Mahu Nota yang lain dalam siri ini

Kandungan Nota Ringkas Matematik SPM [Klik Disini]

3 ulasan:

Silakanlah komen, tetapi hendaklah menjaga etika. Ilmu untuk manfaat semua

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
.. ..

ShareIt